...κορφολογώ βουνό τες ομορφιές σου, τες ομορφιές σου πουν’ θεϊκές και παραδεισοπλασμένες…. Κ. Κρυστάλλης

Γερανεια όρη

9 Οκτωβρίου 2016
Φωτογραφίες - Χάρτες