...κορφολογώ βουνό τες ομορφιές σου, τες ομορφιές σου πουν’ θεϊκές και παραδεισοπλασμένες…. Κ. Κρυστάλλης

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Λούσιος ποταμός
Στεμνίτσα - γεφύρι Ατσίχολου  

  Φωτογραφίες

Μαίναλο όρος

Χιονοδρομικό - Οστρακίνα - Βυτίνα 

Ταΰγετος Νυχτερινή

 Ταΰγετος Πρ. Ηλίας - Νυχτερινή
25-26 Αυγούστου 2018
 Φωτογραφίες

Λεκελούζι - Στέρνα - Φάρος

Λεκελούζι - Στέρνα - Φάρος
19 Αυγούστου 2018

Χωτογραφίες - Χάρτης

Ήπειρος - Λευκάδα

Ήπειρος - Λευκάδα
3-8 Αυγούστου 2018
 Φωτογραφίες

Κεφαλονιά

Κεφαλονιά 28-30 Απριλίου 2018

Φωτογραφίες