...κορφολογώ βουνό τες ομορφιές σου, τες ομορφιές σου πουν’ θεϊκές και παραδεισοπλασμένες…. Κ. Κρυστάλλης

Λεκελούζι - Στέρνα - Φάρος

25 Σεπτεμβρίου 2016
Φωτογραφίες - χαρτης