...κορφολογώ βουνό τες ομορφιές σου, τες ομορφιές σου πουν’ θεϊκές και παραδεισοπλασμένες…. Κ. Κρυστάλλης

Σάββατο 28 Μαΐου2016

 Γεράνεια - Βράχος Βουνού
 Ανάβαση για καθαρισμό και σήμανση
Φωτογραφίες - Χαρτες