...κορφολογώ βουνό τες ομορφιές σου, τες ομορφιές σου πουν’ θεϊκές και παραδεισοπλασμένες…. Κ. Κρυστάλλης

3 Ιανουαρίου 2016

Μικρή Ζήρεια
Φωτογραφίες - Χάρτες